Friday, January 29, 2016

Air

Makanan dan minuman membekalkan air (water) yang diperlukan oleh badan manusia.

Fungsi-fungsi air adalah termasuk:
  • Mengawal suhu badan (body temperature).
  • Mengangangkut bahan perkumuhan (excretory products) seperti karbon dioksida dan urea keluar dari badan.
  • Mengawal kepekatan darah (controlling the concentration of blood). 
  • Memecah, melarut dan mengangkut makanan semasa pencernaan makanan.
  • Sebagai pelincir (lubricant).
  • Sebagai medium bagi tindak balas kimia dalam badan.


No comments:

Post a Comment