Sunday, May 3, 2015

Menghasilkan Cas Elektrik Statik

Cas elektrik statik (static electric charges) dapat dihasilkan pada objek yang neutral dengan menggosokkannya dengan satu bahan yang lain seperti kain berbulu (woollen cloth) atau kain sutera (silk cloth).

Apabila dua bahan yang berlainan digosok, pemindahan elektron (transfer of electrons) berlaku. Salah satu bahan menerima elektron (receives electrons), manakala satu bahan lagi kehilangan elektron (loses electrons).

Mengecas suatu bahan dengan cara menggosok.

Bahan yang menerima elektron menjadi bercas negatif kerana mempunyai lebih banyak elektron daripada proton.

Bahan yang kehilangan elektron menjadi bercas positif kerana mempunyai lebih banyak proton daripada elektron.

Suatu objek adalah neutral jika bilangan cas positif (proton) dan cas negatif (elektron) adalah sama.

Contoh bahan yang mudah dicaskan ialah selulosa asetat (cellulose acetate) dan politena (polythene).

Jenis cas yang terhasil bergantung pada jenis bahan yang digosok bersama-samanya.

Objek yang bercas dapat menarik objek yang tidak bercas.

Bahan dicas positif
Bahan dicas negatif
Kaca
Kain sutera
Selulosa asetat
Kain sutera, kain bulu
Kain sutera
Getah keras
Getah (belon)
Nilon
Kain bulu
Getah (belon), politena
Bahan yang dicas positif dan negatif selepas digosokkan bersama.

Monday, April 20, 2015

Struktur Matahari

Atmosfera Matahari (The Sun's atmosphere) terdiri daripada tiga bahagian:
 1. Korona (corona).
 2. Kromosfera (chromosphere).
 3. Fotosfera (photosphere).

Teras Matahari (The Sun’s core) membentuk pusat Matahari.

Struktur Matahari.

Ciri-ciri yang terdapat pada Atmosfera Matahari adalah seperti berikut:

Korona
 • Lapisan gas yang paling luar pada atmosfera Matahari.
 • Korona membentuk lingkaran cahaya putih kebiruan mengelilingi Matahari.
 • Hanya dapat dilihat semasa gerhana Matahari.
 • Suhunya adalah kira-kira 1.5 juta °C.

Kromosfera
 • Lapisan gas yang berwarna merah cerah di bawah korona.
 • Hanya dapat dilihat semasa gerhana Matahari seperti korona.
 • Suhunya adalah berbeza-beza antara 10 000 hingga 500 000 °C.

Fotosfera
 • Lapisan gas tumpat yang kelihatan bercahaya kuning dari Bumi.
 • Permukaan fotosfera kelihatan bergelora kerana gas dari teras Matahari terbebas ke permukaannya.
 • Suhunya adalah kira-kira 6 000 °C.
 • Lapisan ini bertanggung-jawab untuk menyinarkan haba dan cahaya daripada Matahari.

Ciri-ciri yang terdapat pada Teras Matahari adalah seperti berikut:
 • Terdiri daripada gas hidrogen (74%) dan helium (25%).
 • Suhu teras adalah sangat tinggi, iaitu kira-kira 15 juta °C.
 • Tindak balas nuklear (nuclear reaction) berlaku di dalam teras sepanjang masa untuk menjana dan membebaskan tenaga haba dan cahaya. Semasa tindak balas ini, atom-atom hidrogen berpadu (pelakuan nukleus / nuclear fusion) untuk membentuk atom-atom helium.


'Follow' to get notification of blog updates