Friday, February 13, 2015

Penjanaan Tenaga Elekrik

Penjanaan tenaga elektrik (generation of electricity energy) dalam penjana elektrik adalah berdasarkan kepada prinsip putaran elektromagnet dalam gegelung wayar (wire coil).

Elektromagnet yang berputar dikenali sebagai 'rotor' (pemutar), manakala gegelung wayar pegun dikenali sebagai 'stator' (pemegun).

Apabila 'rotor' berputar pada 'stator', medan magnet pada 'rotor' akan dilintasi oleh wayar 'stator', dan arus dihasilkan.
Terdapat beberapa cara untuk menjana tenaga elektrik, antaranya yang terdapat di Malaysia adalah menggunakan penjana haba (thermal), hidro, diesel dan turbin gas.

Jadual di bawah menunjukkan peratusan cara penjanaan tenaga elektrik di Malaysia.

Penjana Elektrik
Peratusan (%)
Haba (thermal)
65
Hidro
26
Turbin gas
6
Diesel
3

No comments:

Post a Comment