Tuesday, November 15, 2011

Langkah-langkah Dalam Penyelidikan Saintifik

Saintis melakukan penyelidikan saintifik dalam mendapatkan pengetahuan saintifik. Ini melibatkan penyelidikan yang bersistematik untuk mengetahui sebab-sebab fenomena saintifik.

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam melakukan penyelidikan saintifik adalah seperti di bawah;
  1. Menentu serta memastikan apa yang ingin kita ketahui.

  2. Membuat andaian yang bijak bagi menceritakan permasalahan.

  3. Rancang penyelidikan yang bersistematik untuk mengetahui samada andaian kita adalah benar.

  4. Tentukan apa yang perlu diubah semasa melakukan penyelidikan.

  5. Catat segala apa yang diperhatikan.

  6. Dapatkan maksud atau pengertian atas pemerhatian yang dilakukan.

  7. Tentukan samada andaian yang kita buat adalah benar.

  8. Tulis sebuah laporan penyelidikan saintifik.


1 comment: