Wednesday, November 16, 2011

Kuantiti Fizik Dan Unit-unitnya

Kuantiti fizik (physical quantity) adalah kuantiti yang boleh diukur. Kuantiti fizik bukan sahaja digunakan dalam kajian saintifik tetapi ianya juga penting dalam kehidupan seharian kita.

Terdapat lima kuantiti fizikal yang kerap digunakan dalam pengukuran.
  1. Panjang (Length)
  2. Jisim (Mass)
  3. Masa (Time)
  4. Suhu (Temperature)
  5. Arus Elektrik (Electric current)
Setiap kuantiti fizikal yang diukur dalam unit SI (International System of Units @ SI units), yang mana ianya adalah unit yang seragam digunakan dalam pengukuran di kebanyakan negara.

Kuantiti fizik dan unit SI
Kuantiti fizik
Unit SI
Simbol unit
Panjang
meter
m
Jisim
kilogram
kg
Masa
saat
s
Suhu
kelvin
K
Arus elektrik
ampere
A


Simbol dan nilai prefix
Imbuhan awal (Prefix)
Simbol
Nilai berangka (numerical)
mega
M
1 000 000
kilo
k
1 000
centi
c
0.01
milli
m
0.001
micro
µ
0.000 001


Nilai sesuatu kuantiti boleh ditulis dengan 'imbuhan awal @ awalan' (prefix). Setiap imbuhan awal mempunyai simbol-simbolnya tersendiri. Kita menulis sesuatu nilai dengan menggunakan imbuhan awal (prefix) untuk membuat ia lebih mudah bagi merekodkan kuantiti fizik.

Contohnya
Nilai kuantiti fizik
Bentuk imbuhan awal (prefix)
5 000 000 K
5 MK
3 000 g
3 kg
0.008 m
8 mm
0.000 006 A
6 µA


12 comments: