Sunday, March 1, 2015

Pembiakan Seks

Pembiakan seks (sexual reproduction) adalah satu proses penghasilan individu baru melalui percantuman antara satu sel pembiakan jantan (gamet jantan) dengan satu sel pembiakan betina (gamet betina).

Semasa pembiakan seks, nukleus kedua-dua sel pembiakan jantan dan betina bercantum melalui persenyawaan (fertilisation) dan zigot (zygote) terhasil. Zigot ini akan berkembang membentuk individu baru.

Pembiakan seks.

Organisma yang melakukan pembiakan seks termasuk manusia, semua haiwan vertebrata, serangga, dan kebanyakan tumbuhan berbunga.

Individu baru yang dihasilkan mempunyai sifat yang berlainan daripada induknya.


Persenyawaan

Persenyawaan (fertilisation) adalah satu proses percantuman antara gamet jantan dengan gamet betina untuk menghasilkan zigot.

Terdapat dua jenis persenyawaan, iaitu:
 1. Persenyawaan dalam (internal fertilisation).
 2. Persenyawaan luar (external fertilisation).

Ciri-ciri persenyawaan dalam:
 • Berlaku di dalam badan haiwan betina.
 • Haiwan jantan memasukkan sel pembiakan jantan ke dalam sistem pembiakan haiwan betina untuk persenyawaan berlaku.
 • Persenyawaan dalam berlaku pada mamalia, reptilia, burung dan serangga.

Ciri-ciri persenyawaan luar:
 • Berlaku di luar badan haiwan betina.
 • Ovum dan sperma masing-masing dihasilkan oleh haiwan betina dan haiwan jantan pada masa yang sama ke dalam air untuk persenyawaan berlaku.
 • Persenyawaan luar berlaku pada ikan, katak dan kodok.

Kelemahan persenyawaan luar ialah:
 • Banyak sel pembiakan perlu dihasilkan.
 • Banyak sel pembiakan mati sebelum berlakunya persenyawaan.
 • Banyak ovum dan sperma dibazirkan kerana dihanyutkan oleh air.
 • Zigot dan embrio yang terhasil mungkin dimakan oleh haiwan yang lain.

Dalam persenyawaan dalam, haiwan jantan memasukkan gamet jantan ke dalam badan haiwan betina. Hal ini meninggikan peluang bagi persenyawaan berlaku.

1 comment: