Tuesday, July 10, 2012

Tenaga Elektrik

Tenaga elektrik (electrical energy) ialah tenaga yang dihasilkan oleh aliran cas elektrik (flow of electric charges).

Tenaga elektrik dibekalkan dalam bentuk kuasa elektrik, yang kemudiannya ditukar kepada bentuk tenaga yang lain untuk melaksanakan kerja.

Contoh-contoh tenaga elektrik:
  • Dinamo (dynamo).
  • Bateri/sel kering.
  • Sel solar.
  • Penjana-kuasa elektrik.

Kegunaan tenaga elektrik dalam kehidupan seharian:
  • Untuk menyalakan lampu.
  • Untuk membolehkan kita menggunakan perkakas elektrik seperti periuk nasi, cerek elektrik, dan pengekstrak jus.
  • Untuk memisah/mengasingkan air kepada hidrogen dan oksigen dalam proses elektrolisis air.
  • Untuk mengendalikan motor dan enjin elektrik.


No comments:

Post a Comment