Monday, April 2, 2012

Komposisi Udara

Udara adalah salah satu sumber asas yang penting (essential basic resources) di Bumi.

Lapisan udara (layer of air) yang mengelilingi permukaan bumi dikenali sebagai atmosfera (atmosphere).

Udara tidak dapat dilihat, tetapi kehadirannya boleh dirasai melalui udara yang bergerak, iaitu angin (wind).

Udara adalah campuran pelbagai bahan yang tidak berbau (odourless), tidak berwarna (colourless), atau tidak mempunyai rasa (tasteless).

Komposisi udara adalah seperti berikut:

Bahan-bahan lain didalam udara adalah seperti habuk dan mikroorganisma (dust and microorganisms).

Kandungannya adalah tidak pasti dan bergantung kepada keadaan persekitaran (environment).

Kandungan wap air (water vapour) didalam udara juga bergantung kepada kelembapan udara (humidity). Lebih lembap udara, maka lebih banyak wap air yang terdapat didalam udara.

1 comment: