Monday, December 26, 2011

Binaan Asas Jirim

Menurut teori asas terbina perkara, perkara itu terdiri daripada zarah halus yang berasingan (discrete).

Zarah-zarah ini boleh terdiri daripada atom atau molekul.

Atom adalah zarah terkecil bagi jirim dan tidak boleh dibahagikan lagi.

Molekul terdiri daripada dua atau lebih atom.
  • Molekul adalah lebih besar daripada atom.
  • Molekul boleh terbina dari atom daripada jenis yang sama atau jenis yang berbeza.
Bukti-bukti yang menunjukkan bahawa jirim adalah terdiri daripada zarah halus dan berasingan.
  1. Melarutkan kuprum (II) sulfat kristal di dalam air.
  2. Resapan (seepage) gas.

Zarah kuprum (II) sulfat merebak ke seluruh air.

Warna biru cair kuprum (II) sulfat dilihat tersebar ke seluruh air. Ini adalah kerana zarah-zarah biru kecil telah bergerak menjauhi dan memasuki ruang antara zarah air.


Resapan (seepage) zarah-zarah gas melalui dinding belon.

Saiz belon menjadi semakin kecil selepas beberapa hari. Ini adalah kerana udara terdiri daripada zarah-zarah halus yang boleh meresap (seep) melalui liang-liang halus pada dinding belon.

No comments:

Post a Comment