Monday, October 26, 2015

Kesan Bendasing Dalam Air

Ais yang mengandungi bahan terlarut mempunyai takat beku yang lebih rendah daripada 0 °C.

Garam dicampurkan ke dalam ais untuk menurunkan takat lebur ais supaya ais tidak melebur dengan cepat.
Air yang mengandungi bahan terlarut mempunyai takat didih yang lebih tinggi daripada 100 °C.

Ini menjelaskan mengapa air laut mendidih pada suhu yang melebihi 100 °C.

Kehadiran bendasing dalam air juga menyebabkan ketumpatan air bertambah.

Oleh itu, air laut adalah lebih tumpat daripada air tawar.


Sifat-sifat fizikal air tulen

No comments:

Post a Comment